Weidebij - Andrena gravida
Bijen met lichtbruin, maar verblekend behaard borststuk; gezicht en onderste helft borststuk wit behaard; vrouwtje met duidelijke witte haarbanden. Lijkt veel op de grasbij Andrena flavipes
Lengte: vr & m 12-14 mm
Lees meer

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: achterlijf met doorlopende witte haarbanden; bovenkant borststuk lichtbruin behaard; scopa oranjegeel,schenen en tarsen goudgeel behaard; het middelste segment van het borststuk (mesonotum) glanzend en dicht gepuncteerd; fimbria zwartbruin; lengte 11-14 mm.
Mannetje: achterlijf geelbruin behaard met ijle afstaande haarbanden; sternieten (buiksegmenten) met ijle haarbanden op de achterranden; poten zwart; lengte 10-14 mm
Vliegperiode: eind maart tot begin juni.
Habitat: foerageert onder meer op dijkhellingen, grasland, in bosranden (Grebbenberg) en holle wegen (Zuid-Limburg) en kleinschalig grasland.
Nesten: in lichte minerale bodems: zand, zavel en leem.
Bloembezoek
Bosaardbei,gewoon duizendblad, herik ,pinksterbloem, paardenbloem.Houtige planten: boswilg, sleedoorn (Westrich, 1989. peeters et.al. 2012).
Voorkomen in Nederland:Vrij zeldzaam in het zuidelijk deel van het land; voornamelijk in Zuid-Limburg en het rivierengebied. Boven de grote rivieren zeldzaam topt zeer zeldzaam.
Koekoeksbijen: Nomada bifasciata (Bonte wespbij)
Beheer: ecologisch beheer. Zie www.bijenhelpdesk.nl
Fragment samenvatting Raemakers, I. P., Smit, Jan, Peeters, T.M.J.: De weidebij lijkt een iets grotere uitvoering van de veel algemenere grasbij Andrena flavipes. Doordat de kop en de onder- en zijkant van het borststuk wit behaard zijn is het vrouwtje toch vrij gemakkelijk van deze laatste te onderscheiden. De weidebij komt algemeen voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied. Daarbuiten is ze bekend van verspreide locaties maar ontbreekt vrijwel geheel in Noord-Nederland. De weidebij vliegt in ééngeneratie van eind maart tot begin juni. Nesten worden vaak in vrij voedselrijke graslanden gegraven waarbij een voorkeur voor hellingen lijkt te bestaan. Bij Wageningen zijn de nesten te vinden op de zomerdijk van de Nederrijn. Vaak nestelt de weidebij in kleine groepen. (Bron: onderstaande link nederlandsesoorten)
 
 

Weidebij - Andrena gravida

Terug
 
 
 
 

Weidebij - Andrena gravida (vr)

Terug
 
 

Weidebij - Andrena gravida (m)

Terug
 
 
 
 
 
 

Weidebij - Andrena gravida (v) op den (Pinus)

Terug
 
 

Weidebij - Andrena gravida (v) )

Terug
 
 

Weidebij - Andrena gravida (m) (Foto: www.meloidae.com)

Terug
 
 

Weidebij - Andrena gravida (m) (Plaat beschikbaar gesteld door Stanislav Krejcik www.meloidae.com)

Terug
 
Bonte wespbij - Nomada bifasciata (vr) - (foto Krejcik - www.meloidae.com) Terug