Sporkehoutzandbij
Andrena fulvida
Zwarte bijen met een glanzend achterlijf; kop en borststuk bruinachtig behaard
Lengte: vr 9-10, m 8-10 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.--
Vrouwtje: achterlijf vrijwel onbehaard, fijn en verspreid gepuncteerd; smalle achterrand tergieten geelachtig/geelbruin; scopa geelachtig wit; fimbria donker/zwartbruinachtig; lengte 9-10 mm.
Mannetje: achterlijf dun behaard, nauwelijks gepuncteerd; tarsen en deel achterschenen meestal geelbruin doorschijnend; lengte 8-10mm.
Vliegperiode: mei-juni.
Habitat: voornamelijk bosgebieden met veel sporkehout. Waarneming van de auteur in de bebouwde kom van Leusden (det. H. Wiering). Verder In een open, maar geïsoleerde plek in een bos rond een grote poel in de omgeving van Rutbeke (Ov)(9 juni 2013) zie foto's. Deze bij vloog in een straal van ca 1,5 rond en ging geregeld op een blad of een tak zitten en dook vervolgens in de vegetatie (een nest opening is niet gevonden. .
Nesten: in zandige bodems.
Bloembezoek
Vooral sporkehout; verder ook op :blauwe bosbes, braam, gewoon biggenkruid, herik, kool, scherpe boterbloem, amandelwofsmelk (Westrich, 1989; Peeters et al. 2012)
Voorkomen in Nederland: zeldzaam in oostelijk Nederland;
Koekoeksbijen: Nomada opaca (Boswespbij).
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Andrena fulvida is lastig te herkennen. Doordat deze zandbij voornamelijk in lage dichtheden in bosgebieden vliegt (geen bijengebied bij uitstek) is het niet verwonderlijk dat het aantal waarnemingen klein is. Waar de soort haar nesten graaft is voor de West-Europese situatie nog volledig onbekend. Desondanks is de soort verspreid over oostelijk Nederland waargenomen. Hoewel schaars, is de soort vrijwel zeker niet zo zeldzaam als de waarnemingen doen vermoeden. Andrena fulvida is univoltien. Als koekoeksbij is Nomada opaca bekend. Ze is polylectisch maar vliegt met een zekere voorkeur op sporkehout Rhamnusfrangula. Vegter (1977) vermeldt een achteruitgang van A. fulvida in Drenthe nadat het aantal sporkehoutstruiken was afgenomen ten gevolge van een ruilverkave­ling. Wie durft de uitdaging aan om de nestplekken van deze soort op te zoeken? Voedselarme bosgebieden met veel sporkehout bieden de beste kans.
 
Sporkehoutzandbij - Andrena fulvida (op blad van Amerikaanse eik) Terug
 
Sporkehoutzandbij - Andrena fulvida (op blad van een braam) Terug
 
Sporkehoutzandbij: kruipt weg in de vegetatie Terug
 
Achterlijf sporkehoutzandbij: glanzend en met een bruinzwarte fimbria (collectie materiaal) Terug