Donkere rimpelrug
Andrena bimaculata
Vrij grote bruinachtig behaarde bijen; middenveld sterk gerimpeld; achterlijf duidelijk gepuncteerd en glanzend
Lengte: vr & m 10-14 mm
Lees meer
 
 

Grafiek en kaartje naar T.M.J .Peeters et al.
Vrouwtje: borststuk van boven bruin, achterlijf geelbruin en kop donker behaard; achterranden van de tergieten zwak roodachtig doorschijnend en met een vrij dichte bruinachtige beharing op de achterranden, maar deze vormen geen duidelijke haarbanden; achterschenen donker; bovenkant scopa bruinachtig, onderkant lichter (bruingeelachtig); achterste scheen sporen sterk gekromd.
Mannetje: geelbruin behaarde bijen; kop geheel of gedeeltelijk zwart behaard; poten zwartbruin
Vliegperiode: vliegt in twee generaties; de eerste van eind maart tot begin mei, de tweede eind juni- begin augustus.
Habitat: onder meer in uiterwaarden, roggenakkers, stedelijk groen.
Nesten: graven een tamelijk diep nest in de grond: zie graanakker Duivelsberg
Bloembezoek
Akkerdistel, braam, gewone raket, herik, kool, paardenbloem, Volgens Westrich (2018) Witte honingklaver, sleedoorn, en salix en linde; zelf verzameld en gefotografeerd op Tartaarse esdoorn
Voorkomen in Nederland: Andrena bimaculata kwam vroeger verspreid voor op de hogere zandgronden. Thans vrij zeldzaam
Koekoeksbij: Nomada fulvicornis (Roodsprietwespbij)
Fragment samenvatting Smit, Jan, Raemakers, I. P., Peeters, T.M.J.: Een lastig te herkennen soort omdat ze sterk lijkt op de veel algemenere Andrena tibialis. De tweede gene ratie van A.bimaculata levert echter geen problemen op omdat ze verschijnt als A. tibialis niet meer vliegt. De soort is overigens nogal variabel van uiterlijk. Andrena bimaculata kwam vroeger verspreid voor op de hogere zandgronden. De laatste decennia is ze echter steeds zeldzamer geworden en momenteel vrijwel beperkt tot het zuidoostelijke (het zandige?) rivierengebied. Een duidelijke reden voor deze achteruitgang is er niet. De beide generaties van de bivoltiene soort zijn polylectisch. Als koekoeksbij is Nomada fulvicornis bekend. De taxonomische status van de variabele A. bimaculata is nog niet duidelijk.
Meer info en foto's:
- http://www.xjochemx.nl/Andrena_bimaculata_in_roggeakkers_Duivelsberg.pdf
- http://www.youtube.com/watch?v=uffSh8qd31M
- http://drimble.nl/video/ubbergen/film-396df3331f75a1ec65ccb4.html
 
Donkere rimpelrug - Andrena bimaculata (vr) Foto: Jochem Kühnen http://www.xjochemx.nl Terug
 
Donkere rimpelrug - Andrena bimaculata (m) Foto: Jochem Kühnen http://www.xjochemx.nl Terug
 
Donkere rimpelrug - Andrena bimaculata op Acer tataricum (vr) Terug
 
Donkere rimpelrug - Andrena bimaculata op Acer tataricum (vr) Terug
 
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (vr) Terug