Knautiabij - Andrena Hattorfiana
Grote bijen met een gedeeltelijk rood gekleurd, soms een geheel zwart achterlijf vij de vrouwtjes; mannetjes met een wit kopschild.
Lengte: vr:13-16, m 14-15 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: bovenkant achterlijf glanzend en verspreid gepuncteerd; einde 3e rugsegment met een onderbroken en het 4e segment met een gesloten haarbandje; rugzijde borststuk vrijwel kaal en glanzend; zijwanden middensegment borststuk behaard, middenveld hooguit fijn gerimpeld; fimbria goudgeel; scopa aan de buitenkant geel, de binnenkant meer witachtig; lengte13-16 mm.
Mannetje: clypeus lichtgeel; vleugels duidelijk gebruind; bovenkant achterlijf glanzend, dun behaard en vrijwel niet gepuncteerd; kop en borststuk geelgrijs behaard; mesonotum dicht gepuncteerd en met glanzende tussenruimte; eindrand sternieten met goudgele haarbandjes; lengte 14-15 mm.
Vliegperiode: half mei - half augustus.
Habitat: holle wegen, bermen, dijktaluds, kalkgraslanden, spoorbermen en spoorwegtaluds, kanaaldijken, overhoeken.
Nesten: in de grond in droge schrale grazige vegetaties.
Bloembezoek: in hoofdzaak op beemdkroon. In de jaren tachtig langs de spoorlijn Schin op Geul-Voerendaal ook talrijk op knoopkruid en minder op grote centaurie; veel minder vaak op duifkruid. In de praktijk is knautiabij voor een gezonde en stabiele populatie afhankelijk van Beemdkroon. Als duifkruid begint te bloeien. Is knautiabij al over zijn hoogte punt heen.
Voorkomen in Nederland: In hoofdzaak in Zuid-Limburg, zeldzamer in Midden-Limburg.
Beheer: gewoonlijk is een maaibeurt in het najaar voldoende. Voor kieming zijn open plekken noodzakelijk. Bij te dichte vegetaties kan beemdkroon op den duur verdwijnen. Als de vegetatie te veel verruigt of te sterk vergrast, zijn twee maaibeurten nodig; de eerste maaibeurt eind mei, de tweede in september. Bij te vroeg maaien, gaat de synchronisatie met de knautiabij verloren. Op een grotere oppervlakte is een gefaseerd en/of gedifferentieerd maaibeheer dan dringend gewenst. Bij te veel verschraling (op zandige bodem) of te veel bemesting verdwijnt de plant.
Opmerking bij foto's: de rode varianten zijn gemaakt op de Rijndijk in Duitsland; de zwarte in Frankrijk (zijn in Nederland zeldzaam)
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr) Terug
De fimbria is zowel bij de roodgekleurde als bij de geheel zwarte variant goudgeel.
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr) Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr) Terugp
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr) zwarte variant   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiabij - Andrena hattorfiana (vr)   Terug
 
Knautiawespbij - Nomada armata Terug