Bremzandbij
Andrena ovatula
Vrouwtje: kop en borststuk bruinachtig behaard, naar grijsbruin verkleurend; achterlijf met witte smalle haarbanden
Lengte: vr 9-11, m 8-10 mm
Lees meer
 
 
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Vrouwtje: kop en borststuk bruinachtig behaard, naar grijsbruin verkleurend; achterlijf met witte smalle haarbanden; haarband 2e tergiet onderbroken; fimbria bruinachtig (zwartbruin/geelbruin); scopa lichtgeel tot witachtig; Achterpoten (scheen en metatars) gedeeltelijk oranje (voor bij doorschijnend licht). Lengte 9-11 mm.
Mannetje: voorkant kop wit behaard, borststuk lichtbruin behaard, 2e-5e tergiet met  in het midden onderbroken witte haarbandjes; 2e vlaglid antenne ongeveer zo lang als het 3e Lengte 8-10 mm.
Vliegperiode: eind maart - begin september; twee generaties per jaar.
Habitat: in allerlei vegetaties op droge zandige tot lemmige bodems; onder meer vegetaties met brem; heideterreinen, grasland en ruigte.
Nesten en levenswijze: nestelen in de grond.
Bloembezoek
Heeft een voorkeur voor vlinderbloemigen: brem, gewone rolklaver, heggenwikke, verfbrem. Volgens Westrich (2018):, citroengele honingklaver, witte honingklaver rode klaver, witte klaver.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in het centrum van het land en in Limburg, elders zeldzaam tot afwezig; niet bekend van Zeeklei en laagveen.
Koekoeksbijen: kale wespbij - Nomade rhenana (uit Nederland verdwenen)
 
 
Bremzandbij - Andrena ovatula Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula m) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bloemen met een springveermechanisme bij brem
Bij dit mechanisme komen de bloemen onder spanning te staan door verschil in de groeirichtingen van de verschillende kroonbladen en de meeldraadbuis ( de vergroeide meeldraden). De zwaarden houden hierbij de kiel vergrendeld. Bij bijen- en ander insectenbezoek worden de zwaarden uiteen gedrukt en komen de meeldraden en de stamper met een klap te voorschijn. Het stuifmeel wordt dan over het bezoekende insect uitgeslagen. Daarna hangen de zwaarden en kielbladen omlaag, terwijl de stamper en de meeldraden tegen de vlag zijn uitgeklapt. Dit systeem werk maar een keer.
 
Nog een fractie van een seconde en dan zal de bloem open klappen
 
Een openklappende bloem
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij (vr) Terug
 
Bremzandbij (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Bremzandbij (vr) Terug
 
Bremzandbij - Andrena ovatula (vr) Terug
 
Een habitat bremzandbij op Plantage Willem lll bij Elst Terug